X
تبلیغات
زولا

همه ویژگیهای سبک مدرن را دارد و فقط فضا خیلی خلوت تر است و سعی می شود وسایل پنهان شوند. برای این کار از کمدهای توکار اسستفاده می شود که در ظاهر به شکل کمد دیده نمی شوند و با فشار دکمه ای در آن باز می شود و یا از تخت های تاشو استفاده می شود،‌حتی فرش هم ممکن است استفاده نشود.