خانه ای رویای به سبک غار !
کسی که این خانه را ساخته، می گوید این، خانه رویاهای من است.

عکس از خانه ای هیجان انگیز شبیه به غار در Mallorca ( اسپانیا ) . من از این خانه چند عکس جالب دارم.این خانه در دهکده ای نزدیک به دریا قرارگرفته است. کسی که این خانه را ساخته، می گوید این، خانه رویاهای من است. او سال های زیادی را برای ساختن این خانه مدرن صرف کرده است. تعدادی از عکس های این خانه را ببینیم :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ